Zumrut MUFTUOGLU,                       

EEE & MSc.,PhD. Candidate

Biyometri ve Biyometrik Sistemlere Kısa Bir Giriş

Kimlik tanımlama ve yetkilendirme işlemlerinde ilk olarak akılı kartlarla başlayan alternatif teknolojilere eğilim, son yıllarda biyometrik yöntemler de eklendi. Her ne kadar ülkemizde son birkaç yıldır gündemde olsa da, dünyada 2007 yılından beri özellikle bankacılık alanında çalışmalar bulunmaktadır.

Bio ve metron kelimelerinden oluşan biyometrik;  biyolojik veriyi ölçme ve istatiksel olarak analiz etme bilimidir. Başta kullanılabilirliği sorgulansa da, artık ülkemizde de çalışmalar yaygınlaşmış ve bu alanda geliştirilen projelere destek verilmeye başlanmıştır.

 Biyometrik sistemler , bireye özgü fiziksel benzersizliğin  yanı sıra davranışsal benzersizliği ölçerek mevcut kayıtlarla karşılaştırıp tanımlama işlemi yapar. Farklı bir deyişle; kendimizi birtakım sistemlere tanımlamak için kullandığımız akıllı kartlar veya şifreler yerine parmak izi, avuç içi izi,yüz,iris..vs gibi biyometrik veriler kullanılabilir.

Biyometri teknolojisinin kullanıldığı sistemlerde; kişi operasyon noktasında fiziksel olarak bulunmalıdır. Buna karşın şifre hatırlama ya da kart taşıma derdi yoktur. Çünkü kimlik bilginiz tamamen kendinizde saklı J Tabii bu noktada güvenlik önem kazanmaktadır. Zira, kaybettiğiniz/unuttuğunuz şifrenizi değiştirmeniz ya da kaybettiğiniz akıllı kartınızı yenilemeniz mümkün iken; biyometrik verinizi yenilemeniz mümkün değildir. İlerleyen yazılarda bu konulara değineceğiz.

Biyometrik bir sistem ile tanımlama ve doğrulama işlemleri yapılmaktadır :

Tanımlama işleminde, girişi yapılan biyometrik veri ile sistemde bu veriye ait olan tüm kimlikler getirilir.

Doğrulama işleminde ise; bu verinin gerçek kişiye ait olup olmadığına karar verilir.

Tüm bunlar yapılırken de izlenen genel yöntem ; biyometrik veri dijital bir koda çevrilir. Bu kod şifrelenir ve kaydedilir. Böylece kişi sisteme tanıtılmış olur. Bazı durumlarda girilen şablon ile kayıtlı şablon arasında fark bulunabilir. Bunda etkili farklı parametreler bulunabilir.  Böyle bir durumda; belirli bir standard sapma aralığında tanıma aralığı oluşturulur. Bu aralıktaki kod kabul edilerek sisteme giriş onaylanır.